Заява про наміри Капітального ремонту мосту на км 7+510 автодороги О041304/ Петропавлівка-Роздори/-Мар’янка Петропавлівського району Дніпропетровської області

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

 1. Інвестор (замовник): Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації;__________________

Поштова і електронна адреса: м. Дніпро,просп. О. Поля, 2;_______________________

 1. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): міст знаходиться на км 7+510 автомобільної дороги обласного значення О041304/Петропавлівка-Роздори/Мар’янка Петропавлівсбкого району, Дніпропетровської області, біля населеного пункту Троїцьке;________________
 2. Характеристика діяльності (об’єкта): заміна малого мосту на водопропускну трубу;____

(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність трансграничної дії)

 

Технічні і технологічні дані:  робочим проектом передбачено виконання наступних видів робот:

(види та обсяги продукції, яка виробляється, термін експлуатації)

 

 • влаштування тимчасового об’їзду з низової сторони мосту:
 • демонтаж металевого бар’єрного огородження;
 • розбирання проїзної частини по всій довжині мосту;
 • демонтаж всіх прогонових будов;
 • розбирання опор із бутового каменю;
 • розбирання дорожнього одягу та частини насипу на підходах до мосту;
 • влаштування котловану під водопропускну трубу;
 • планування робочої площадки;
 • влаштування щебеневої та щебенево-піщаної підготовки;
 • влаштування монолітних фундаментів Ф-1 та Ф-2 під ланки середньої частини та оголовків труби;
 • влаштування елементів збірної залізобетонної труби;
 • влаштування обклеювальної та обмазувальної гідроізоляції усіх конструкцій водопропускної труби;
 • засипка ґрунту біля труби із пошаровим (15-20 см) трамбування кожного шару ручними трамбівками;
 • відсипання тіла насипу із супіщаного ґрунту з ущільненням кожних
  0,2 м товщини (самохідними вібраційними котками) 4 проходки;
 • розчистка підвідного і відвідного русла;
 • розробка котловану та влаштування на вихідній ділянці водопропускної труби рісберми з наступним заповненням її каменем;
 • влаштування монолітних упорів та укріплення монолітним бетоном (армований сіткою 200х200мм) русла та відкосів насипу;
 • влаштування дорожнього покриття проїзної частини відповідно до вимог нормативних документів ДСТУ Б В.2.7-119:2011 і ДСТУ Б В.2.7-127:2015 (відповідно до комплекту Том 3 «Автомобільна дорога» 189-1704-2020-АД);
 • влаштування бар’єрного огородження згідно вимог ДБН (відповідно до комплекту Том 3 «Автомобільна дорога» 189-1704-2020-АД та Том 4 «Проект організації дорожнього руху»189-1704-2020-ОДР);
 • розбирання тимчасової об’їзної дороги та поліетиленової водопропускної труби.

Після проведення капітального ремонту, штучна споруда буде забезпечувати пропуск тимчасового навантаження А11, НК80.

 

 1. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: відновлення безпечного руху автотранспорту через міст;___________________________________
 2. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

земельних:  в межах існуючого мосту та прилеглої автодороги;_____________________

(площа земель, які вилучаються у тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних  будівельні матеріали, які мають сертифікати відповідності на їх застосування та пройшли радіаційний контроль;____________________________

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

 

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): дизельне паливо для роботи будівельної техніки у кількості 6,82 тонн та бензина у кількості 0,568 тонн;_________________                                                                                           (види, обсяги, джерела)

 

водних:  привозна вода на питні потреби робочих при проведенні  будівельних робіт;___

(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)

трудових:    20 чол.___________________________________________________________                                       

 1. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): орендований автотранспорт
 2. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: екологічні обмеження визначаються положеннями природоохоронного і санітарного законодавства;______________
 3. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потрібна;
 4. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат: вплив відсутній;_____________________________________

повітряне: в повітряне середовище передбачено викиди забруднюючих речовин від ведення будівельних робіт; валовий викид забруднюючих речовин складає 0,956 т, в т.ч.: азоту діоксид – 0,215 т, вуглецю оксид – 0,557 т, ангідрид сірчистий – 0,0343 т, сажа – 0,047 т, вуглеводні – 0,097 т, пил неорганічний SiO2 20-70% — 0,00599 т, заліза оксид – 0,00027 т, манганату оксид – 0,000029 т.  Отримані в результаті виконання розрахунків розсіювання максимальні приземні концентрації по всіх інгредієнтах на межі ведення будівельних робіт не перевищать нормативних значень;_____________________

 

водне: вплив відсутній; привозна вода  в об’ємі 2,0 м3/добу використовується на питні потреби робочих; відведення фекальних стоків передбачене в біотуалет з подальшим вивезенням на міські очисні споруди;_____________________________________

ґрунт:  вплив відсутній;______________________________________________________

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:  вплив відсутній;___________________

навколишнє соціальне середовище (населення):  вплив відсутній;___________________

навколишнє техногенне середовище:  вплив відсутній;_____________________________

 

 1. Відходи виробництва і можливість їхнього повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: всі будівельні відходи передаються на спеціалізовані підприємства, які мают відповідні лецензії на поводження з ними;______
 2. Обсяг виконання ОВНС: в обсязі ДБН А.2.2-1-2003;____________________________
 3. Участь громадськості: публікація Заяви про екологічні наслідки в ЗМІ з метою інформування населення про плановану діяльність,  корегування окремих вирішень проекту (при необхідності) на основі зауважень і пропозицій громадськості, направлених на адресу місцевих органів самоврядування_______________________________________________________________