Заява про наміри Капітального ремонту мосту на км 17+725 автодороги О041805 Вакулове-Павлопілля-(Т-04-32) Нікопольського району Дніпропетровської області

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

 1. Інвестор (замовник): Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Поштова і електронна адреса: м. Дніпро,просп. О. Поля,2;

 1. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): міст знаходиться на 17+725 км автомобільної дороги місцевого значення О041805 Вакулове-Павлопілля – (Т-04-32) Нікопольського району, Дніпропетровської області, біля населеного пункту Крутий Берег і перетинає водну перепону – річку Базавлук;________________
 2. Характеристика діяльності (об’єкта): капітальний ремонт мосту;________

(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять підвищенуекологічнунебезпеку, наявністьтрансграничноїдії)

 

Технічні і технологічні дані:  робочим проектом передбачено виконання наступних видів робот:

(види та обсяги продукції, яка виробляється, термін експлуатації)

 

 • розбирання проїзної частини по всій довжині мосту;
 • демонтаж всіх прогонових будов;
 • розбирання ригелів всіх опор;
 • розбирання стійок опор №№1, 5;
 • влаштування паль на опорі №3;
 • підсилення стійок опор;
 • влаштування нових ригелів опор;
 • перевлаштування ділянок сполучення мосту з автодорожніми підходами;
 • встановлення нових опорних частин типу ГАОЧ 300х200х52, ГАОЧ 400х200х52;
 • встановлення нових залізобетонних прогонових будов довжиною 6,0 м;
 • влаштування безперервної, об’єднуючої монолітної залізобетонної плити проїжджої частини прогонових будов;
 • влаштування перильного огородження на мосту згідно вимог ДБН;
 • влаштування бар’єрного огородження згідно вимог ДБН;
 • влаштування нових сучасних водозахисних деформаційних швів типу MAURER D80;
 • укладання гідроізоляції згідно діючих норм;
 • укладання асфальтобетонного покриття відповідно до вимог нормативних документів ДСТУ Б В.2.7-119:2011 і ДСТУ Б В.2.7-127:2015;
 • укладання на тротуарах сучасного покриття згідно вимог ДБН;
 • влаштування укріплення відкосів насипу;
 • відведення води із проїжджої частини мосту згідно сучасних вимог ДБН на очисні споруди за межі акваторії р. Базавлук.

 

 1. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: відновлення безпечного руху автотранспорту та населення через р. Базавлук;_______________________________
 2. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

земельних:в межах існуючого мосту;____________________________________

(площа земель, яківилучаються у тимчасове і постійнекористування, вид використання)

сировиннихбудівельні матеріали, які мають сертифікати відповідності на їх застосування та пройшли радіаційний контроль;_______________________________

(види, обсяги, місцерозробки і видобутку, джерелаодержання)

 

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): дизельне паливо для роботи будівельної техніки у кількості 26,233 тонн та бензина у кількості 2,237 тонн;____________________                                                                  (види, обсяги, джерела)

 

водних: привозна вода на питні потреби робочих при проведенні  будівельних робіт;______

(обсяги, необхіднаякість, джерелаводозабезпечення)

трудових:   20 чол._____________________________________________________

 1. Транспортнезабезпечення (при будівництві та експлуатації): орендований автотранспорт
 2. Екологічні та іншіобмеженняпланованоїдіяльності за варіантами:екологічніобмеженнявизначаютьсяположеннямиприродоохоронного і санітарногозаконодавства;______________
 3. Необхіднаеколого-інженернапідготовка і захисттериторії за варіантами: не потрібна;
 4. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат: вплив відсутній___________________________________________

повітряне: в повітряне середовище передбачено викиди забруднюючих речовин від ведення будівельних робіт; валовий викид забруднюючих речовин складає 3,694 т, в т.ч.: азоту діоксид – 0,829 т, вуглецю оксид – 2,164 т, ангідрид сірчистий – 0,132 т, сажа – 0,182 т, вуглеводні – 0,377 т, пил неорганічний SiO2 20-70% — 0,0096 т, заліза оксид – 0,00054 т, манганату оксид – 0,000058 т.  Отримані в результаті виконання розрахунків розсіювання максимальні приземні концентрації по всіх інгредієнтах на межі ведення будівельних робіт не перевищать нормативних значень;______________________________________

водне: вплив відсутній; привозна вода  в об’ємі 2,0 м3/добу використовується на питні потреби робочих; відведення фекальних стоків передбачене в біотуалет з подальшим вивезенням на міські очисні споруди;___________________________________________

ґрунт:  вплив відсутній;_________________________________________________

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:вплив відсутній;____________________

навколишнє соціальне середовище (населення):  вплив відсутній;_____________________

навколишнє техногенне середовище:  вплив відсутній;_____________________________

 

 1. Відходи виробництва і можливість їхнього повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: всі будівельні відходи передаються на спеціалізовані підприємства, які мают відповідні лецензії на поводження з ними;________
 2. Обсяг виконання ОВНС: в обсязі ДБН А.2.2-1-2003;_____________________________
 3. Участь громадськості: публікація Заяви про екологічні наслідки в ЗМІ з метою інформування населення про плановану діяльність, корегування окремих вирішень проекту (при необхідності) на основі зауважень і пропозицій громадськості, направлених на адресу місцевих органів самоврядування