Заява про екологічні наслідки Капітального ремонту мосту на км 7+510 автодороги О041304/ Петропавлівка-Роздори/-Мар’янка Петропавлівського району Дніпропетровської області

Заява про екологічні наслідки

Капітального ремонту мосту на км 7+510 автодороги О041304/ Петропавлівка-Роздори/-Марянка Петропавлівського району Дніпропетровської області

 

Департментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації передбачено виконання робіт щодо капітального ремонту мосту на км 7+510 автодороги О041304/ Петропавлівка-Роздори/-Мар’янка Петропавлівського району Дніпропетровської області.

Згідно з проектними рішеннями, що розроблені на підставі завдання на проектування, з урахуванням даних натурного обстеження, при капітальному ремонті мосту передбачається заміна малого мосту на водопропускну трубу.

Характеристика можливих впливів планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища:

  • на повітряне середовище: в повітряне середовище передбачено викиди забруднюючих речовин від ведення будівельних робіт; валовий викид забруднюючих речовин складає 0,956 т, в т.ч.: азоту діоксид – 0,215 т, вуглецю оксид – 0,557 т, ангідрид сірчистий – 0,0343 т, сажа – 0,047 т, вуглеводні – 0,097 т, пил неорганічний SiO2 20-70% — 0,00599 т, заліза оксид – 0,00027 т, манганату оксид – 0,000029 т. Отримані в результаті виконання розрахунків розсіювання максимальні приземні концентрації по всіх інгредієнтах на межі ведення будівельних робіт не перевищать нормативних значень;
  • на водне середовище: запобігається, на питні потреби робочих передбачено використання привозної бутильованої води;
  • на ґрунти: після завершення реалізації проектних рішень територія упорядковується, будівельне сміття та відходи підлягають вивезенню;
  • на клімат і мікроклімат: планована діяльність не впливає на клімат і мікроклімат у зв’язку з відсутністю значних виділень тепла, вологи та парникових газів;
  • на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: планована діяльність  не  зробить  впливу  на рослинний і  тваринний мир прилягаючих територій; стан сформованих у районі проектованої діяльності біотопів флори й фауни не зміниться, заповідні об’єкти в зоні активного впливу відсутні;
  • на навколишнє соціальне середовище: носить позитивний вплив;
  • на навколишнє техногенне середовище: у результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності прилеглих до території реалізації проектованих заходів техногенних об’єктів не передбачається.

Запропанований варіант виконання робіт щодо капітального ремонту мосту на км 7+510 автодороги О 041304/Петропавлівка-Роздори/-Мар’янка Петропавлівського району Дніпропетровської області, є найбільш доцільним та екологічно придатним.

Прийнятий комплекс проектних рішень є оптимальним й не призведе до істотного порушення існуючого екологічного становища у районі розташування об’єкту.

Для виконання вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва Замовник зобов’язується виконати заходи, що забезпечують безаварійну роботу об’єкта, що виключає завдання збитків навколишньому природному середовищу.

Контроль за дотриманням намічених заходів бере на себе Замовник.